Mshares.net là gì?

Mshares.net là gì?

Mshares.net là một trang website upload file miễn phí
Upload và download tốc độ tối đa.
Lưu trữ miễn phí lên đến 100GB. Băng thông không giới hạn.
Không có quảng cáo POPUP
Hệ thống theo dõi là trung thực, chi tiết và dễ dàng