Tại sạo lựa chọn Mshares.net

Các tính năng nổi bật

KHÔNG GIỚI HẠN

Không giới hạn lưu trữ, không giới hạn lượt tải. Một lựa chọn lưu trữ tuyệt vời

Quản lý file dễ dàng

Hệ thống quản lý và chia sẻ file theo thư mục ...

Hỗ trợ upload link

Hỗ trợ get link từ Google drive...
["http:\/\/sv5.mshare.space","http:\/\/sv4.mshare.space"]